Grundejerservice

Vær med til at sikre nærområdet, og deles med dine naboer

om at passe på jeres ejendomme når i er væk.

Meld Jer på: www.nabohjælp.dk

En gratis service fra det kriminalpræventive råd og Trygfonden