Ved første møde efter generalforsamlingen, har bestyrelsen konstitueret sig som følger :

Formand : Jesper Laursen.
Næstformand : Jan Larsen.
Kasserer : Kristian Madsen.
Sekretær Michael Koborg.
Teknisk ansvarlig : Søren Gade.
Kontakt for kunder : Lars Elo Christiansen.
Menig bestyrelsesmedlem : Søren Knudsen.

Læs hele referatet fra mødet her