Leon Andersen er flyttet fra byen og må derfor forlade bestyrelsen.

Bestyrelsen takker Leon for hans store indsats for foreningen igennem mange år og ønsker Leon held og lykke fremover.