Som følge af Leon Andersen’s udtrædelse af betyrelsen er der foretaget nogle ændringer.

Ny bestyrelse er konstitueret som følger :

Formand : Jesper Laursen
Næstformand : Jan Larsen
Kasserer : Kristian Madsen
Referent : Michael Koborg
Bestyrelsesmedlem : Søren Gade
Bestyrelsesmedlem : Lars Elo
Bestyrelsesmedlem : Søren Knudsen