Som følge af Leon Andersen’s udtrædelse af betyrelsen er der foretaget nogle ændringer.

Ny bestyrelse er konstitueret som følger :

Formand : Jesper Laursen.
Næstformand : Jan Larsen.
Kasserer : Kristian Madsen.
Referent : Michael Koborg.
Bestyrelsesmedlem : Søren Gade.
Bestyrelsesmedlem : Lars Elo.
Bestyrelsesmedlem : Søren Knudsen.