Da regeringen på nuværende tidspunkt (ultimo marts) fastholder forbuddet mod at mødes mere end 5 personer (forsamlingsforbuddet) ser vi os desværre nødt til at udskyde generalforsamlingen 2021 til onsdag den 2. juni kl. 19:00 i Strib Forsamlingshus.

 

I vores vedtægter står der i §7 at “Den årlige generalforsamling afholdes een gang årligt inden udgangen af april måned”. Bestyrelsen er klar over at en afholdelse af generalforsamling i juni dermed er en overtrædelse af foreningens vedtægter og at det godt kan lade sig gøre at afholde generalforsamlingen virtuelt gennem Teams, Skype, eller lignende, men vi føler, at vi dermed ville afskære nogle medlemmer muligheden for at deltage og har derfor valgt at udskyde afholdelsen med kortest mulig tid.

 

Bestyrelsen er helt klar over, at der kan være medlemmer som er utilfredse med dette, men vi har valgt denne løsning, da vi mener den tilgodeser flest mulige medlemmer. Vi forbeholder os retten til at udskyde generalforsamlingen yderligere, hvis forsamlingsforbuddet fastholdes til juni.