Strib Grundejer- og Antenneforening afholder deres Generalforsamling 2020

Torsdag d. 10. September 2020, kl 19.00

På Strib Skole i Aulaen,

Dagsorden ifølge vedtægterne kan hentes her.

Indkomne forslag: Vedtægtsændringer fra Bestyrelsen kan hentes her.

Grundet Covid-19 henstiller vi til at der max. møder 1. person pr. familie.

Der vil kun blive serveret øl/vand.