Strib Grundejer- og Antenneforening indkalder til generalforsamling

Torsdag d. 10. september 2020, kl 19.00

i Strib Sognegård / Strib landevej 1  ændret til:

Aula på Strib Skole / Røjlemosevej 9

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Evt. forslag skal fremsendes til formanden Jesper Laursen, mail: jl@avcenter.dk

senest 14 dage før generalforsamlingen. Foreningens forslag:

Der er ingen servering, kun øl og vand

Grundet COVID-19 – max. 1 person pr. familie.