Den 24.marts 2020 afholder Vi:

Strib Grundejer og Antenneforening ordinær generalforsamling

i Strib Forsamlingshus fra kl 19

Se annonce fra Melfar Posten

Se også under regnskaber 2019 + Generalforsamling 2020

Mvh

Bestyrelsen