Vi har erfaret at der på visse TV, på B&O og enkelte Philips modeller, at man ikke kan skifte kanal, der har været arbejdet meget med problemet, og det viser sig at problemet kan løses ved at TV’et bliver genstartet, helt slukket og tændt igen. En ny kanalsøgning burde også kunne løse problemet. Havde TV’et kunne opdatere sig automatisk, ville man ikke have set fejlen. Fejlen er hændelig – vi beklager.

Stofa og bestyrelsen