Pr. 1.januar 2017 har Strib Grundejer- og Antenneforening (SGA) indgået en ny samlet aftale med Stofa om forlængelse af vores gamle aftaler med 5 år.

I den forbindelse har vi opnået at forhandle, uden udgift for os, en optimering af vores kabelnet, til at kunne leve op til de nyeste krav, som kan give vores medlemmer muligheden for superhurtigt og stabilt internet, det som hedder Docsis 3.1. Det indebærer bl.a. at enkelte af vores gamle kabelstræk skal udskiftes til nye kabler, det som man siden starten af året har kunnet se i bybilledet.

Mange af vores forstærkere skal ved samme lejlighed også udskiftes, da den højeste frekvens i nettet der før var 862 MHz nu hæves til 1.200 MHz.

Også som en følge af indgåelse af kontraktforlængelsen, har Stofa indført et månedligt driftmøde, hvor bestyrelsen bliver informeret om stort og småt. Disse drift informationer vil blive videre formidlet på vores hjemmeside.

Nyheder fra februar driftmødet med Stofa, 15.februar 2017:

1. Status på drift.

a. Ingen bemærkninger, ud over serviceopgaver kørt i forbindelse med fejlmeldinger omtalt på Facebook.
b. Gennemgang af servicerapport sker på næste møde.

2. Status på ombygningsprojektet.

a. Gravearbejdet forløber planmæssigt og forventes afsluttet primo april, afhængig af frost i jorden.
b. Primo april forventes der at man påbegynder montage af det nye tekniske udstyr. De ca. 20 nye strækningsforstærkere som burde være af 1200 MHz typen, er pt. I restordre på ubestemt tid, derfor låner Stofa os ca. 20 strækningsforstærkere af 862 MHz typen, når det rigtige udstyr kommer, bliver det lånte udstyr hurtigst muligt ombyttet.

Flere nyheder:

Som det blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde, vælger SGA at kunne signalforsyne et nyt boligområde, på udstykningen ved Abelonelundvej, dette nye område hedder: Tubaen, i alt 34 nye boliger. Denne udbygning forventes Stofa også at gå i gang med snarest.

Vi er også i fuld gang med at opdatere vores hjemmeside, noget der virkelig er tiltrængt, vi forventer at den nye hjemmeside kan være klar i nær fremtid.